وی گفت: بر اساس برنامه ریزی سرمایه گذار طرح تله اسکی اندبیل ، این طرح قبل از آغاز فصل سرما و بارش برف در منطقه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

عیسی ساوه شمشکی ، رییس سابق فدراسیون اسکی کشور و سرمایه گذار طرح تله اسکی اندبیل خلخال نیز گفت: این طرح با ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری اولیه آغاز و تلاش می شود تا پاییز امسال تکمیل شده و در اختیار علاقه مندان به رشته ورزشی مفرح زمستانی اسکی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه با سرمایه گذاری در ایجاد امکانات اسکی تفرجگاه اندبیل خلخال این منطقه در آینده به عنوان یکی از قطب های مهم اسکی کشور تبدیل خواهد شد، افزود: با دیدن تصاویر جشنواره ورزش های زمستانی اسفند سال گذشته خلخال که در این تفرجگاه برگزار شد علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش توسعه ورزش اسکی و راه اندازی امکانات تله اسکی در این منطقه شده است.

وی تشریح کرد: با اجرای مرحله اول این طرح برای اجرای مراحل بعدی و توسعه امکانات اسکی در این محل برنامه ریزی خواهد کرد.

تفرجگاه اندبیل خلخال در هفت کیلومتری خلخال از مناطق زیبای جنگلی و نمونه گردشگری استان اردبیل بوده که قول راه اندازی تله کابین این تفرجگاه با ۸۰ درصد سرمایه گذاری از سوی سازمان شهرداری های استان اردبیل و ۲۰ درصد شهرداری خلخال در سال جاری از استاندار اردبیل در سال گذشته به مردم خلخال داده شده است