جمعه 3 خرداد 1398
الجمعة 20 رمضان 1440
|
May 24 2019
|


                                                  

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

سال ۹۷ برای اردبیل در حوزه های مختلف سال رشد و شکوفایی بود. در این سال فعالین مدنی در حوزه های مختلف با خلق رویدادهای فرهنگی و اجتماعی متفاوت ، پویایی و نشاط را به این حوزه بخشیدند. سال ۹۷ را اصحاب هنر و ادبیات و فعالین اجتماعی به سال رویدادهای فرهنگی و هنری تبدیل کردند. در این سال اردبیل به واقع با ترافیک رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مواجه گردید.

شاه بیت غزل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در هفته اردبیل رقم خورد. در این هفته نهادهای مدنی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی از شب شعر تا شب موسیقی تا سیمپوزیوم جامعه شناسی که با حضور اساتید صاحب سبک این حوزه برگزار گردید فرازهای نوینی را در حوزه های مختلف برای توسعه استان رقم زدند. پنل های مختلفی

برای موسیقی سنتی و همچنین آشیقلار و در ادامه هنرنمایی آشیقلار در مجموعه فدک با خلق یک رویداد تاریخی حال و هوای شکل گرفته در هفته اردبیل را تکامل بخشیدند.

پس از برنامه های هفته اردبیل که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام شد و همه بخش ها در این رویداد فعالیت سازنده و تاثیر گذار داشتند. رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تا آخر سال به صورت مستمر ادامه داشت. در واقع هر ماه  هنرمندان و فعالین عرصه فرهنگ بیش از ۷۰ برنامه در سالن های مختلف به اجرای برنامه پرداختند. یکی از این برنامه ها نقد کتاب بود که این برنامه در اردبیل با تاخیر نیم قرنی به راه افتاد. شروع این فعالیت مهم و اساسی را ارج می نهیم و وجود برنامه هایی در حوزه کتاب و کتابخوانی تاثیر مهمی بر میزان آشنایی نسل جوان با کتاب خواهد داشت.

توسعه فرهنگی اساس و بنیان توسعه در هرجامعه ای می باشد. لاجرم محور و مبنای توسعه استان اردبیل توسعه فرهنگی می باشد. با حرکت های فرهنگی که در استان آغاز شده می توان به توسعه استان امیدوار بود. نهادهای مدنی از نظر کمی به حد قابل قبولی رسیده اند ولی از نظر کیفی راه بسی داراز و دشوار است.

گفتگوهای اجتماعی از سال ۹۲ در استان شروع شده اگر سالن های گفتگو در اردبیل و دیگر شهرستان ها برای گفتگوهای اجتماعی آماده شود بسیاری از نابسامانی ها از مسیر گفتگو سامان می یابند. گفتگوی اجتماعی راهبردی نوین برای مشارکت شهروندان در همه ارکان مدیریتی جامعه می باشد. در واقع با گفتگو افراد در تصمیم گیری و تصمیم سازی های کلان جامعه سهیم می شوند و این مشارکت فعال شهروندان در تصمیم گیری های کلان باعث می شود که در فضاهای عمومی به یک شهروند فعال و پویا تبدیل شوند. درواقع تنها راهکار سامان بخشیدن به جامعه حضور فعال و تاثیرگذار شهروندان درجامعه می باشد که این امر مهم به غیر از گفتگوهای اجتماعی امکان پذیر نیست. گفتگوهای اجتماعی علاوه بر مشارکت، اعتماد اجتماعی را در ابعاد مختلف اعم از اعتماد شخصی، اعتماد بین شخصی ، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته تقویت و ارتقا می بخشد. با تقویت مشارکت و اعتماد در بین شهروندان انسجام در جامعه شکل می گیرد که در نهایت سرمایه فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوجود می آید. هر جامعه ای که از سرمایه فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار باشد آن جامعه همان جامعه مدنی است. در هر روی گفتگوهای اجتماعی شکل گرفته در استان اردبیل هنوز نهال نوپایی است که مدیران ارشد استان و همچنین نهادهای مدنی باید این محور اساسی و بنیادی را تقویت کنند. چه زیبا گفت هابرماس که شرط ورود به حوزه ادبی داشتن سرمایه فرهنگی است و شرط ورود به حوزه سیاسی  علاوه برداشتن سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی هم نیازمند است. آری شرط ورود به حوزه گفتگوهای اجتماعی داشتن سرمایه فرهنگی است وگرنه گفتگوها به جدل و درنهایت به خشونت می انجامد.

در هرحال آغاز پرشور رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را در استان اردبیل ارج می نهیم و امیدواریم در سال ۹۸ رویدادهای فرهنگی و اجتماعی به رویدادهای ملی و بین المللی در سطح استان ارتقا یابد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شاید گاهی می توانستیم بهتر عمل کنیم و طربسرای محبت را به گونه ی بهتری معمور کنیم.کردیم یا نکردیم،یکسال دیگر نیز گذشت.

 

ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

 

حضرت امیرالمومنین، آن امیر بی رقیب دنیای دل انگیر سخن که گفتار سراسر حکمت آمیزش برای همیشه ی تاریخ ،چراغ راه امیران است در فرازی از نامه ی ارزشمند خود به فرماندار مصر تاکید می کند :

 

” یا مالک !
…سنتهای نیکویی را که بزرگان امت به آن عمل کرده‌اند ، پاس دار. هیچگاه سنتی میاور که به سنت‌های نیکوی گذشته زیانی برساند، آنگاه پاداش نیک، بهره ی کسانی خواهد بود که آن سنت‌های نیکو را بنا نهاده‌اند و گناه بر تو خواهد ماند که آنها را شکسته‌ای…”

پیشینیان ما سنت و روز نیکویی را برای ما به یادگار نهاده اند که با روزشماری معین و دقیق ، در مناسب ترین زمان از حرکت انتقالی سیاره ی خاکی به دور خورشید، آغاز سال جدیدی را به ما نوید می دهد. دیگر در آن از زمختی زمستان خبری نیست و آنهمه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار به آخر می رسد.
با تمام حوادث تلخ و شیرینی که سال کهنه برای ما داشت، روزهای آنرا پشت سر می نهیم و به سوی باغ و گلشن می رویم ،تو نمی آیی، میا ،ما می رویم و در پی او همچو دامن می رویم …

روزها هم گر رفت، گو رو باک نیست
تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست

لیکن حساب و کتاب اعمال آن روزها و سالها با ما نیست و تو مپندار،که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است.
شاید گاهی می توانستیم بهتر عمل کنیم و طربسرای محبت را به گونه ی بهتری معمور کنیم.کردیم یا نکردیم،یکسال دیگر نیز گذشت.

اکنون تمام آلام گذشته را پشت سر می نهیم و به رسم دیرینه ی خود، با هزاران امید و آرزو، به استقبال بهار میرویم که سرشار از زیبایی و سرزندگیست. به استقبال شادی بهاری و نوروز می رویم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل بر افروزی .

به همان اندازه که یک حزن معنوی، جایگاه والایی، درون انسان های متعالی دارد، یک شادی معنوی هم می تواند همان جایگاه را داشته باشد . اما زمانی این شادی، واقعیست که با همگان قسمت شود. شادی های درون پستوها و دور از چشم فقرا ،شادی نیست ،یک اندوه بزک کرده است .
آفتاب و طبیعتی که چنین سخاوتمندانه، شادی بهاری خود را با ما قسمت می کند، چرا ما نکنیم و به روی همدیگر نخندیم و دست هم را نگیریم ؟!

بهتر است از طبیعت ،درس گیریم و چو غلام آفتابیم هم از آفتاب گوییم ،نه شَبیم نه شب پَرَستیم که حدیث خواب گوییم.
درعمارتهای اغنیای بیخبر از فقرا ، خبری نیست. خوب است که آنرا رها کنیم و به قدم، چو آفتابی به خرابه‌ها بتابیم و همنوعان چشم انتظار دیگری را در شادیهای خود شریک سازیم.
خیلی ها هستند که به زبان پیدا و نهان با ما می گویند، که خوش خرامان می روی، ای جان من، بی من مرو….
شادی واقعی اینست که بی آنها نرویم. همین است که رحمی کنیم برخوشه چینی.
در غیراینصورت.نه از حضور درس خلوت، نتیجه ای حاصل خواهیم کرد و نه از نقش نگینی، نه از انبان ثروت و نه از علم الیقینی.اینها همه دامیست که آدم صفت از روضه ی رضوان بدر آییم. شاید هم تا سالی دیگر ، دگر باره، به آبی فلکی دست نگیرد ،گر تشنه لب از چشمه ی حیوان بدر آییم !
تا نگاه نوعدوستانه و همدلانه ی ما، جایگزین نگاه کم بینانه و متبخترانه به همنوعانمان نشود سامانی در احوال ما حاصل نخواهد شد.

“… یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَال ِ…”

سال نو بر همگان مبارکباد .

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
چه خوب است صاحبان میز خطاکار که حق الناس زیادی بر گردنشان هست، از آمدن بهار و روسیاهی زمستان درس بگیرند و بفهمند که روزی همچون زمستان در برابر بهار، روسیاه تاریخ خواهند بود…

 

 روزهای پایانی سال، شلوغی عجیبی در شهرها و خانه ها دیده می شود؛ شلوغی ای که خبر از آمدن بهار می دهد…

کاش می شد به بهار گفت که فعلاً نیاید! آمدن بهار همیشه نویدبخش شادی و عید بوده است اما اکنون، مردم سرزمینم در تأمین کالاهای اولیه زندگی درمانده هستند و چگونه به استقبال بهاری بروند که همچنان زمستان در تمام وجودشان رخنه کرده است!

ماه اسفند یعنی احساس گذر عمر… ماه اسفند یعنی ناخودآگاه گوییم «چقدر زود، یک سال گذشت!» آری یک سال از عمر همه ما با اتفاق های تلخ و شیرین سپری شد…

در میان شلوغی هایِ روزهای پایانیِ سال، اینک بهترین زمانِ تفکر برای آنچه که گذرانده ایم، هست؛ تفکری که شروع خوبی را در سال جدید، برایمان به ارمغان آورد.

چه خوب است روزهای پایانی سال را بهانه ای کنیم و به حساب و کتاب اعمال یک سال گذشته از عمرمان برسیم تا شاید دیگر اشتباهاتِ سال گذشته را تکرار نکنیم!

چه خوب است صاحبان میز خطاکار که حق الناس زیادی بر گردنشان هست، از آمدن بهار و روسیاهی زمستان درس بگیرند و بفهمند که روزی همچون زمستان در برابر بهار، روسیاه تاریخ خواهند بود…

هر سال با پایان زمستان، بهار و عید نوروز تکرار می شود و کاش در این تکرارها، به یاد مرگ هم باشیم و اینکه این تکرارها، فرصتی تکرار نشدنی برای همه ماست تا در آن دنیا دست خالی نباشیم…

کاش صاحبان میز خطاکار هم اندکی مرگ را باور داشتند! و تکرار فصل ها برایشان تکراری نبود و خطاها را همچنان تکرار نمی کردند!

بهار و عید نوروز را دوست داریم، برایش لحظه شماری می کنیم، لباس نو تهیه می کنیم، خانه ها را تمیز می کنیم و… ولی آیا تا به حال فکر کرده ایم که می توان، هر روز عید را تجربه کرد؟!

حضرت علی (ع) فرموده اند: هر روزی که در آن گناه نشود، همان روز، روز عید است. (نهج البلاغه)

کاش صاحبان میز خطاکار هم گناه نمی کردند و حضرت علی (ع) را درست می شناختند! و به گفته هایش عمل می کردند! اما حضرت علی (ع) تنهاست و هنوز با درد شیعیانش درد می کشد…

و چه غم انگیز شهید دکتر علی شریعتی می گوید: «اگر می بینیم پیروِ علی و کسی که برای علی اشک می ریزد و کسی که محبت علی در قلبش موج می زند، سرنوشتش و سرنوشت جامعه ‌اش دردناک ‫است، معلوم است که علی را نمی ‌شناسد و تشیع را نمی فهمد، هر چند که ظاهراً شیعه باشد.»

خوب زیستن و آدم بودن برای روز و فصل خاصی توصیه و تعریف نشده است! اگر ادعای انسان بودن داریم باید در تمام لحظات زندگی، خوب باشیم و آدم بودن را تمرین کنیم!

روزهای پایانی سال، بهترین فرصت برای نیکوکاری و جلب رضایت خداوند است؛ نیکوکاری برای هموطنی که قادر به تأمین مایحتاج اولیه زندگی اش نیست، چه برسد به فراهم کردن نیازهای نوروزی خانواده اش…

مشکلات اقتصادی، زندگی اکثر مردم را سخت کرده است ولی هستند هنوز کسانی که آرزوهای بزرگ آنها، خرجی های کوچک و معمول روزمره ماست، پس چه نیکوست با اندک کمک نقدی یا غیر نقدی هم که شده، عید را به خانه آنها هم ببریم، کودکان را شاد و خودمان هم، عید را قبل از بهار و عید نوروز، به قلبهایمان مهمان کنیم.

چه زیباست روزهای پایانی سال را به نیکوکاری گره بزنیم؛ گِرهی که لبخند و رضایت خداوند را برایمان هدیه خواهد کرد…

کاش صاحبان میز خطاکار در این روزهای پایانی سال، با خرج های اضافی و غارت بیت المال، گره های دیگری را برای زندگی مردم ایجاد نکنند و از شلاق الهی بترسند و گره های قبلی را که خود مسببش بودند را باز کنند!

به امید بهاری که همه هموطنانم از آمدنش خوشحال باشند و غمی از نداشتن ها، نداشته باشند…

به امید بهاری که رسوا کننده همه غارتگران بیت المال باشد تا دست ناپاکِ همه مفسدان اقتصادی از جیب مردم قطع شود…

به امید بهاری که دیگر هیچ صاحب میز خطاکاری، گناهانش را حاشا نکند و با شهامت، داوطلبانه خود استعفاء دهد…

به امید بهاری که همه ریاکاران و تظاهر کنندگان به دینداری و شهدا دوستی رسوا شوند تا دیگر شاهد شارلاتان بازی عده ای بی دین و فاسد نباشیم…

به امید بهاری که هیچ کودکی گرسنه نماند و مجبور به کار در سن کودکی و نوجوانی نباشد…

به امید بهاری که همه صاحبان میز، مولا علی (ع) را بشناسند و در رسوایی مفسدان اخلاقی و اقتصادی هیچ مصلحتی را ترجیح ندهند تا حضرت علی (ع) بیش از این تنها نماند…

به امید بهاری که هیچ پدری شرمنده خانواده اش نباشد و اشک نریزد…

به امید بهاری که عدالت در همه جا برقرار شود و هیچ ظالمی، قدرت ظلم به مظلوم نداشته باشد…

به امید بهاری که همه قارون های سرزمینم نابود شوند تا دیگر بردگی افتخار نباشد…

به امید بهاری که ظهور حضرت مهدی (عج) را به منتظران حقیقی اش عیدی دهد و آن حضرت با شمشیرِ عدالتش، نسل همه ظالمان را از روی زمینِ خدا محو کند تا همه مظلومان جهان، نظاره گر پایان ظلم و ستم در جهان باشند…

متن از: زهرا عبداله میرزائی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پارسال نگاه و توجه دولت دوازدهم به استان اردبیل نگاهی توسعه ای بود و با تصمیم های گرفته شده از سوی مسئولان کشوری گام های خوبی در کمک به مسیر توسعه استان برداشته شد. 
سفر مقام های دولتی به استان در سال 97 پر ترافیک بود که در این میان می توان به سفر محمدباقر نوبخت ، معصومه ابتکار، سورنا ستاری، جمشید تقی زاده و مونسان پنج معاون رییس جمهوری و نیز وزرای نیرو، تعاون ، راه و شهرسازی، وزیر ارتباطات و ده ها معاون وزیر به استان برای پیگیری امور سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی استان اشاره کرد.


*** حوزه اقتصادی 
در حوزه اقتصادی بویژه توجه به زیرساخت ها استان اردبیل سال خوبی پشت سر گذاشت، در این سال توجه به پروژه راه آهن اردبیل - میانه بعنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم این استان بیشتر شده و با تزریق منابع مالی و درنظر گرفتن فایناس داخلی این پروژه فعال شده و بر این اساس امیدواری ها به نتیجه رسیدن آن تا پایان دولت دوازدهم بیبشتر شد.
همچنین در سال گذشته در زمینه ایجاد اشتغال نیز در استان گام های خوبی برداشته شده و بر اساس اعلام اکبر بهنامجو استاندار اردبیل 18 هزار نفر در استان اردبیل اشتغال پایدار یافتند.
فراهم شدن زمینه آغاز طرح پایاب سد گیوی شهرستان کوثر که با سفر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امکان پذیر شد نیز از رویدادهای مهم استان بود ضمن اینکه در سفر معاون رییس جمهوری در بهمن ماه به استان 480 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت های استان از جمله تامین آب شرب نمین و عنبران ، تامین آب شرب روستایی ، توسعه و چهار بانده کردن راه های استان و توسعه فرودگاه اردبیل اختصاص یافت. 
تبدیل شدن شهرستان گرمی به قطب تولید شیرآلات بهداشتی نیز در سال 97 از رویدادهای مهم اقتصادی استان بود، در این سال و با حضور علی ربیعی وزیر وقت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عملیات احداث همزمان سه کارخانه شیرآلات به زمین زده شد ضمن اینکه پیشتر کارخانه شیرآلات قهرمان در این شهرستان محروم مشغول فعالیت شده بود و هم اکنون نیز در حال افزایش ظرفیت تولیدی و اشتغالی خود است. 


در این سال همچنین وزیر نیرو به استان اردبیل سفر کرده و پست 230 کیلو ولت شهرستان گرمی مغان را نیز افتتاح کرد، همچنین سفر رییس بنیاد مستضعفان به شهرستان محروم گرمی ، افتتاح شعبه بانک سینا در این شهرستان و اختصاص 150 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان در سال 97 صورت گرفت. 
سفر نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن و نیز اعضای کمیسیون عمران مجلس و بازدید از طرح های صنعتی و عمرانی استان از جمله راه آهن اردبیل - میانه ، فعال شدن 117 طرح تولیدی راکد و یا نیمه فعال کشاورزی در استان و ایجاد چهار هزار و 400 نفر در بخش کشاورزی این استان، سفر وزیر راه و شهرسازی و بازدید از پروژه های راهسازی و راه آهن اردبیل ، شبانه روزی شدن فعالیت گمرک بیله سوار و راه اندازی دستگاه ایکس ری کامیون در این گمرک، اتمام عملیات بازسازی فرودگاه پارس آباد مغان و آغاز پروازهای هوایی در آن ، واگذاری کشت و صنعت مغان بعنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت در استان به بخش خصوصی ، توافق استاندار اردبیل و مقام های جمهوری آذربایجان درباره اتصال خط ریلی این کشور به استان اردبیل، سفر سرپرست دفتر خواروبار جهانی فائو در ایران به استان اردبیل و اعلام مشارکت متخصصان سازمان فائو در اجرای طرح اراضی پایاب سد خدا آفرین واقع در این استان هم از رویدادهای مهم اقتصادی استان در سال گذشته بود.

** حوزه سیاسی 
در حوزه سیاسی می توان به سفر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از هیات دولت و سخنرانی در راهپیمایی 22 بهمن اردبیل ، سفر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و سخنرانی در شورای اداری استان و نیز دیدار با زنان اهل سنت بخش عنبران شهرستان نمین، سفر فرمانده مرزبانی کشور به بیله سوار مغان و برگزاری نشست مشترک با فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان در این شهرستان و توافق برای برگزاری جشن مشترک نوروز در منطقه صفر مرزی بعنوان رویدادهای مهم استان در سال گذشته اشاره کرد.
در اواخر سال خبر تبدیل بخش اصلاندوز از توابع شهرستان پارس آباد مغان به شهرستان مستقل با تصویب هیات دولت خبر خوبی بود که موجب شعف اهالی منطقه شد. 
درگذشت آیت الله سید ابراهیم سید حاتمی نماینده سابق مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اردبیل نیز در اواخر این سال از اخبار ناگوار استان اردبیل بود. 

***حوزه اجتماعی، علمی و فرهنگی 
در روزهای پایانی سال جمشید تقی زاده معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی به استان سفر کرده و با بازدید از عملیات احداث بیمارستان پارس آباد درباره استخدام نیروهای مورد نیاز این بیمارستان قول مساعد داد.
در همین سال آذری جهرمی وزیر جوان دولت دوازدهم در سفر به استان اردبیل در جمع جوانان استان اردبیل بمناسبت روز جوان حضور یافته و سخنرانی کرد.
برگزاری شصت و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان کشور (ایران) در مشگین شهر، آغاز احداث نخستین پل معلق تمام شیشه ای ایران در شهر هیر اردبیل ، شروع عملیات ساخت سومین پل بزرگ معلق جهان و بزرگترین پل معلق خاورمیانه در خلخال ، برگزاری دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا با حضور میهمانان داخلی و خارجی در دانشگاه محقق اردبیلی ، سفر معاون رییس جمهوری و رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان اردبیل و افتتاح چند طرح گردشگری در استان اردبیل ، جان گرفتن تئاتر و سینمای اردبیل و فعال شدن فعالان این حوزه نیز از رویدادهای قابل توجه در بخش فرهنگی و اجتماعی در سال 97 بشمار می رود.

**** حوزه ورزشی 
برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه های جهان با حضور تیم هایی از ایران ، روسیه ، گرجستان، ژاپن ، قیرقیزستان و صربستان در استان اردبیل مهم ترین رویداد ورزشی اتفاق افتاده در سال گذشته در استان اردبیل بود که با قهرمانی تیم رازی ایران به پایان رسید.
استان اردبیل پیش تر 2 مسابقه آسیایی را در رشته والیبال و با حضور برترین های این قاره کهن برگزار کرده بود و اکنون بعنوان یکی از میزبانان موفق رویدادهای ورزشی در سطح بین المللی مطرح می باشد.
برگزاری مسابقات کشوری تیر و کمان سنتی جام شاه اسماعیل و آرش ، برگزاری مسابقات پرس سینه قهرمانی کشور ، برگزاری مسابقات قهرمانی وزنه برداری دانشگاه های ایران و برگزاری مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشور نیز ار رویدادهای مهم دیگر استان اردبیل در سال 97 بود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آنچه عموما در تعریف از عملکرد رسانه تعبیر می شود، تلاش برای آگاهی سازی شهروندان و نیز ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مدیران اجتماعی است.

 

 بدیهی است که نمی توان انتظار داشت مدیران شخصا، در همه جزییات زندگی شهروندان قرار بگیرند و منطقی هم نیست که شهروندان مستقیما مشکلات و مسائل اجتماعی را به مدیران انتقال دهند.

از این رو، این پل ارتباطی، توانسته با زمینه سازی برای آگاهی بخشی، مقابله با مسائل اجتماعی و … مدیران و شهروندان را به هم نزدیک تر نماید و نقش امین و امانتدار افکار عمومی را بازی کند و راهکاری لازم را برای غلبه بر مسائل موجود ارائه دهد.

عمده ترین دلیلی که توسعه کلانشهرها و جوامع توسعه یافته، ترقی و توسعه خود را مرهون آن می دانند توجه به رسانه ها در ابعاد کلان است، به نحوی که خود بخشی از جریان توسعه اند. با اینحال، مفاهیم توسعه در سایر بخش های سیاسی، اقتصادی و حتی بین الملل، عموما در موضوع شهرنشینی با غفلت روبروست و نقشی که باید عملا تاثیرگذرا باشد، در آن به چشم نمی خورد.

به بیان دیگر، ساختارهای شهری، پیش از اقدام به فرهنگ سازی شکل گرفته اند و نامأنوس بودن برخی مفاهیم برای شهروندان، به دلیل فقدان آگاهی در این خلأ زمانی است. با این توصیف، اگر مسئولین شهری می توانستند مسائلی از قبیل رانندگی، زندگی آپاتمانی و فرهنگ آپارتمان نشینی و موضوعات مشابه را با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی رسانه ای حل کنند، هزینه کمتری بر جامعه تحمیل و فرهنگ شهروندان نیز متناسب با امکانات جامعه توجیه می شود.

از این رو، توجه رسانه به عنوان یکی از سرفصل های توسعه در سطوح کلان شهر، باید مورد توجه قرار گیرد. این  امر با احساس بیش از پیش مسئولان رسانه ها و نیز مدیران شهری محقق می شود. امری که عموما در نگاه توسعه محورانه به فراموشی سپرده می شود و لازم است که نگاهی جدی در این خصوص تدبیر شود.

توسعه شهرها، با مسائلی نه چندان پیچیده چون آموزشهای شهروندی، مسائل مرتبط با فرهنگ ترافیک، رعایت حقوق همسایه ها، تعامل با پاکبانان و نظایر این ها گره خورده است و رسانه ها می توانند با تمرکز به این مسائل زمینه کاهش هزینه ها برای مدیریت شهری را فراهم نمایند. در این بستر است که امکان توجه به دیگر شاخص های توسعه کلانشهرها فراهم می شود و مدیران شهری می توانند زمینه های جدید برای توسعه شهر را فراهم نمایند.

شهرداری تبریز، به عنوان شهری پیشرو در  توسعه شهری و شهری که تلاش می کند به المان های کلانشهرها نزدیک شوند و خود را به استانداردهای یک کلانشهر سرشار از شاخص های توسعه نزدیک کند، همواره توجهی ارزنده به رسانه ها داشته است. رسانه ها را یار غار خود می بیند و انتظار دارد، رسانه ها، توسعه شهر را بخشی از نقش فرهنگی خود بداند. بدون تردید این تعامل همه سویه، بیش از هر امری به سود تبریز و همه ساکنان آن است. در افقی مطلوب نیز، این تعامل برای ساکن تبریز آینده مطلوب و ایده آل خواهد بود و خواهد توانست شهر را بار دیگر، در برآیند سنجش های اجتماعی، برترین کند.

نگارنده: سعید حاجی زاده

طراحی و اجرا : آلتین سایت